Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN)

 

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 is binnen de gemeente Noordenveld de drie jaar durende Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) van start gegaan. Deze pilot is een initiatief van de gemeente Noordenveld en de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs in Noordenveld: CKC Drenthe, Noorderbasis, Quadraten en OPO Noordenveld. De coördinatie is in handen van de Werkgroep PDN.

 

Alle basisscholen in de gemeente Noordenveld doen mee aan de pilot, als pilotschool of als referentieschool. Het doel van de pilot is om het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor een EED onderzoek (ernstige enkelvoudige dyslexie) terug te brengen. Dit betekent dat een pilotschool zich richt op leerlingen waarvan uit groep 2 twijfels zijn over de leesontwikkeling in groep 3. De leerlingen die in aanmerking komen voor de pilot worden aan de hand van specifieke screeningslijsten – die zowel ouders als leerkrachten invullen – en na overleg met de intern begeleider geselecteerd. Door kinderen vanaf het begin van groep 3 extra te begeleiden, hopen we ze een goede basis te geven en daarmee te voorkomen dat ze ernstige lees- en/of spellingachterstanden op gaan lopen met mogelijk demotivatie en frustratie tot gevolg. Naast begeleiding van kinderen door een orthopedagoog en tevens ervaren dyslexiespecialist, worden er ook scholingen gegeven voor leerkrachten van groep 3, taalcoördinatoren en intern begeleiders om kennis rondom effectief leesonderwijs te delen.

 

De pilotscholen zijn:

  • OBS De Hekakker (Norg) 
  • ODS De Eskampen (Peize) 
  • OBS Het Spectrum (Peize) 
  • CBS De Hoeksteen (Roden) 
  • CBS De Parel (Roden)

 

De andere scholen zijn referentiescholen. Leerlingen op de pilotscholen krijgen het pilotprogramma aangeboden, leerlingen op de referentiescholen het normale schoolprogramma. Op zowel de pilotscholen als op de referentiescholen worden de resultaten van de leerlingen nauwkeurig in kaart gebracht.

Schooljaar 2019-2020 zou het laatste jaar zijn, maar gezien de positieve ervaringen van zowel ouders, als leerlingen, als leerkrachten heeft de gemeente Noordenveld toen besloten om de pilot met één schooljaar te verlengen. 

 

UPDATE AUGUSTUS 2021:   Momenteel is het afwachten of het project voortgezet en wellicht uitgebreid kan worden. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. Uitsluitsel hierover volgt binnenkort.

 

Klik hieronder om naar het leesplein te gaan.