Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

4 juni 2020

Alle kinderen alle dagen weer naar school vanaf 8 juni
M.i.v. 8 juni kunnen alle kinderen weer alle dagen naar school. De scholen hebben afgelopen weken alles in het werk gesteld om de richtlijnen vanuit de RIVM zo goed mogelijk te realiseren. De genomen Corona-maatregelen zijn nog steeds van toepassing en iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Buitenspelen gebeurt zoveel mogelijk met dezelfde groep.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Er zal in principe geen onderwijs op afstand meer worden gegeven. Hoe de verdere invulling er exact uit gaat zien voor uw kind(eren) hoort u van uw eigen basisschool.

 

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

OPOnieuws

(hieronder klikken)

Specialisten groep 3

Op woensdag 15 januari hebben 10 collega's van OPON de cursus specialist groep 3 afgerond met een afsluitende presentatie. GEFELICITEERD allemaal!

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Agenda:

Cultuur educatie Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld