Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

Update 5 februari 2021

 

Het kabinet heeft besloten om de basisscholen vanaf maandag 8 februari weer te openen en dat besluit geldt ook voor de OPON-scholen. Dat is een goed bericht, want op die manier kunnen we de kinderen weer lesgeven op de plaats waar het hoort. Aan de andere kant zijn er ook vragen over de veiligheid voor zowel kinderen als medewerkers, maar we hebben er vertrouwen in dat we met de voorgenomen maatregelen op een verantwoorde manier een veilige schoolomgeving kunnen creëren voor alle betrokkenen. De opening van de scholen betekent tegelijkertijd dat de lessen-op-afstand vervallen.  De ouder(s)/verzorger(s) van de scholen zijn geïnformeerd over de herstart van het onderwijs.

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

OPOnieuws

(hieronder klikken)

Agenda:

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld:

Cultuur educatie Noordenveld: