Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

1 april 2020

Gisteren (31 maart) is door de regering besloten dat alle scholen ook na 6 april 2020 nog gesloten zullen blijven. De landelijke sluiting zal in ieder geval tot en met 28 april zijn. Voor de scholen van OPO Noordenveld betekent dit dat de scholen, in verband met de meivakantie, op z'n vroegst weer open gaan op maandag 11 mei. Dit heeft een grote impact op iedereen. Via de scholen worden de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en verzorgen we les op afstand. Voor de kinderen van ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen wordt er opvang verzorgd op de basisscholen.

We wensen iedereen veel sterkte en hopen onze leerlingen in goede gezondheid snel weer te zien!

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

 

Momenteel zijn er geen vacatures bij OPONoordenveld

 

*****

OPOnieuws

Specialisten groep 3

Op woensdag 15 januari hebben 10 collega's van OPON de cursus specialist groep 3 afgerond met een afsluitende presentatie. GEFELICITEERD allemaal!

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Agenda:

Cultuur educatie Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld