Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

Roden, 22 maart 2022

Betreft: Onderwijs aan Oekraïense kinderen

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Ongetwijfeld wordt u ook geraakt door het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Wij zien beelden van slachtoffers en een grote stroom van mensen op de vlucht. Ook in Noordenveld en Westerkwartier zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd en de gemeenten zijn bezig opvangplekken te organiseren. De basisscholen in Noordenveld werken hierin samen met de gemeente.

 

De Oekraïense vluchtelingen in Noordenveld worden opgevangen op een centrale locatie, door gezinnen en andere organisaties. Soms worden scholen door hen benaderd. Het is belangrijk dat de gemeente op de hoogte is welke vluchtelingen (en kinderen) waar zijn. Via de gemeente ontvangen wij de informatie over de aantallen Oekraïense leerlingen die naar onze scholen komen. Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u contact opnemen via oekraine@noordenveld.nl.

 

De kinderen willen waarschijnlijk graag naar school en zijn bij ons natuurlijk welkom. De leerkrachten en ondersteunende medewerkers stemmen het programma af op wat voor deze kinderen het beste is.

 

Wij vangen de Oekraïense kinderen eerst op in een ‘Oekraïense klas’ op De Tandem in Roden. Na korte of langere tijd stromen ze door naar de gewone klassen. Dat kan ook op een andere school of locatie zijn. Per situatie wordt bekeken wanneer het zover is en welke plek het beste past. Het kan dus zijn dat er ook Oekraïense kinderen op de school van uw kind(eren) komen. Op dat moment wordt u hierover door de school geïnformeerd.

 

De geluiden zijn dat veel mensen mee willen helpen om deze Oekraïense kinderen gastvrij op te vangen. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u een bijdrage leveren aan het onderwijs aan deze kinderen, geef dat dan door aan de projectleiders, Nanda Versnel en Nettie Feenstra. Zij zijn te bereiken via n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl en n.versnel@onderwijs-noordenveld.nl

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de andere schoolbesturen in de gemeente Noordenveld,

 

Han Sijbring

Algemeen directeur OPO Noordenveld

 OPON vacatures

(hieronder klikken voor de vacature tekst)

OPOnieuws

(hieronder klikken voor het artikel)

Agenda:

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld:

Cultuur educatie Noordenveld: