Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

Update 15 december 2020

 

Het kabinet besloot gisteravond tot een vergaande lockdown en ook de scholen moeten vanaf woensdag 16 december de deuren sluiten. Dit besluit heeft ons allemaal overvallen en we realiseren ons dat dit besluit een enorme impact heeft voor de kinderen, ouders en de medewerkers van de scholen. De sluiting duurt voor de scholen tenminste tot zondag 17 januari 2021 en op 12 januari wordt er bekendgemaakt hoe de periode daarna eruit gaat zien.  

De ouders krijgen een brief via de scholen een brief waarin uitgelegd wordt hoe het onderwijs-op-afstand vanaf 4 januari 2021 georganiseerd wordt.

 

Blijf gezond!

 

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

Momenteel zijn er geen vacatures bij OPON

OPOnieuws

(hieronder klikken)

Agenda:

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld:

Cultuur educatie Noordenveld: