Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

23-10-2020

Update 23 oktober 2020

Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen, is de Corona-dreiging nog niet afgenomen en blijven de genomen maatregelen van kracht. OPO Noordenveld volgt de richtlijnen van het RIVM en gebruikt het protocol van de PO Raad als basis voor de scholen.   

De genomen maatregelen zijn nog steeds van kracht:  

  • op alle scholen worden de hygiëneregels uitgevoerd, 
  • kinderen en medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en  
  • volwassenen houden een onderlinge afstand van 1 ½ meter.

Een aantal specifieke veranderingen voor alle basisscholen van OPO Noordenveld kunt u hieronder lezen:  

  • De gymlessen, GVO- en HVO-lessen worden gegeven; de cultuurlessen worden verplaatst.   
  • De contacten met ouders vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. In uitzonderingsgevallen is een contact op school mogelijk met in achtneming van de maatregelen.
  • Schoolreizen en excursies buiten de school blijven uitgesteld. 
  • Voor de ouder(s)-verzorger(s) geldt dat zij zoveel mogelijk buiten het schoolplein blijven met een onderlinge afstand van 1 ½ meter.   
  • We verzoeken gezinnen, die uit de “rood-oranje” gebieden terugkomen zeer zorgvuldig om te gaan met Corona-gerelateerde klachten. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gewoon naar school, maar mochten er klachten in het gezin zijn, dan verzoeken we u de kinderen ook thuis te houden en te laten testen. 
  • Op de scholen is er een grote kans dat we in de komende periode te maken krijgen met Corona-besmettingen. De school zal de ouder(s)/verzorger(s) zo volledig mogelijk informeren over de stand van zaken, met in achtneming van de privacyregels.

We hebben in de komende maanden nog steeds te maken met het virus en zullen ons gezond verstand moeten gebruiken om deze periode zo veilig mogelijk door te komen. Wanneer er nieuwe informatie komt vanuit de overheid, dan zullen we u daar vanzelfsprekend over informeren.

Blijf gezond!

 

Beslisboom Verkouden Kind 0 Jaar T M Groep 8 B Oin K AJN RIVM 220920 Pdf
PDF – 237.0 KB 69 downloads

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

Momenteel zijn er geen vacatures bij OPON

OPOnieuws

(hieronder klikken)

Agenda:

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld:

Cultuur educatie Noordenveld: