Home

Welkom op de website van openbaar primair onderwijs Noordenveld, afgekort OPON. Onder OPON vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkings-school voor basisonderwijs (SWS De Schans in Een) en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO 't Hoge Holt in Roden).

 

Het bestuur van OPON wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld en is daarmee een van de weinige integrale schoolbesturen in Nederland.
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt hij of zij het bevoegd gezag.

Binnen OPON vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. Op alle scholen van OPON wordt gewerkt aan de kwaliteit het onderwijs en de ontwikkeling van de school. In onze scholen vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag dat u meedenkt over het beleid van de school.

*****

28-8-2020

De scholen zijn weer begonnen!
Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen, is de Corona-dreiging nog niet afgenomen en blijven de genomen maatregelen van kracht.  OPO Noordenveld volgt de richtlijnen van het RIVM en gebruikt het protocol van de PO Raad als basis voor de scholen.   

De genomen maatregelen zijn nog steeds van kracht:  

  • Op alle scholen worden de hygiëneregels uitgevoerd, 
  • kinderen en medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en  
  • volwassenen houden een onderlinge afstand van 1 ½ meter.

 

Een aantal specifieke veranderingen voor alle basisscholen van OPO Noordenveld kunt u hieronder lezen:  

  • De gymlessen, GVO-HVO-lessen en Cultuurlessen kunnen weer gegeven worden.   
  • Ook andere binnenschoolse activiteiten kunnen weer plaatsvinden. Ook ouder(s)verzorger(s) kunnen hiervoor uitgenodigd worden, met inachtneming van de 1 ½ meter maatregel. U ontvangt de data van de activiteiten van uw basisschool. De activiteiten kunnen doorgaan onder voorbehoud van de Corona-ontwikkelingen.  
  • Tijdens de pauzes wordt de scheiding van de groepen die buiten spelen opgeheven. De kinderen kunnen het hele schoolplein weer gebruiken.  
  • Schoolreizen en excursies buiten de school worden uitgesteld. OPO Noordenveld vindt het niet verantwoord om met kinderen en ouders activiteiten buiten de school te organiseren. De schoolreizen kunnen eventueel in het voorjaar van 2021 opnieuw gepland worden. U krijgt daarover van uw basisschool bericht.  
  • Voor de ouder(s)-verzorger(s) geldt dat zij zoveel mogelijk buiten het schoolplein blijven met een onderlinge afstand van 1 ½ meter.   
  • Op uitnodiging van of na afspraak met de directie en/of de leerkracht mogen de ouder(s)verzorger(s)  in de school komen. Bij de hoofdingang van de school wordt ouders dan gevraagd om een triage-formulier in te vullen, die we ook kunnen gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.  
  • We verzoeken gezinnen, die uit de “rood-oranje” gebieden terugkomen zeer zorgvuldig om te gaan met Corona-gerelateerde klachten. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen gewoon naar school, maar mochten er klachten in het gezin zijn, dan verzoeken we u de kinderen ook thuis te houden en te laten testen.  

 

In de afgelopen weken is er veel geschreven over de ventilatie van gebouwen. We hebben alle ventilatiesystemen gecheckt en onze scholen hebben geen recirculatie-systemen en wat dat betreft is er geen risico. De airco’s op een aantal scholen worden uit voorzorg een keer extra gereinigd.  

We hebben in de komende maanden nog steeds te maken met het virus en zullen ons gezond verstand moeten gebruiken om deze periode zo veilig mogelijk door te komen. Wanneer er nieuwe informatie komt vanuit de overheid, dan zullen we u daar vanzelfsprekend over informeren.

We wensen iedereen een gezond en leerzaam schooljaar.  

 

 OPON vacatures

(hieronder klikken)

Momenteel zijn we op zoek naar medewerkers voor onze flexpool (2-3-4 dagen).

Klik hier!

OPOnieuws

(hieronder klikken)

Gemeente Noordenveld:

CJG

Noordenveld:

Agenda:

Cultuur educatie Noordenveld:

Onderwijs

inspectie:

Passend onderwijs provincie Groningen en gemeente Noordenveld