Vervanging

Binnen het openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld streven we er naar dat het onderwijs zoveel mogelijk ongestoord voortgang vindt en er in principe geen groepen naar huis worden gestuurd. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht kan de directeur de volgende oplossingen gebruiken:
 
  • vervanging regelen vanuit de centrale invalpool, via Slim personeelsdiensten;
  • een part time leerkracht of duo-partner van de eigen school inzetten;
  • leerlingen verdelen over andere groepen of groepen samenvoegen;
  • in het uiterste geval kan een intern begeleider, ict-er of de directeur als invaller voor de groep.

Pas als dit alles niet lukt dan kan in hoge mate van uitzondering een groep kinderen naar huis gestuurd worden. Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:
 
  • als het van te voren bekend is, worden ouders geïnformeerd zodat opvang geregeld kan worden.
  • in geval van onverwachte uitval van een leerkracht wordt er contact gezocht met thuis / het opvangadres of opvang mogelijk is. In het geval dat er geen opvang mogelijk is, blijven de leerlingen op school.
 
OPON zoekt voor vervangingswerkzaamheden permanent invalkrachten. Kijk hiervoor op vacatures