Ondersteuning Passend Onderwijs

OPON biedt haar scholen ondersteuning om er voor te zorgen dat aan alle leerlingen Passend Onderwijs kan worden geboden. 
 
 • Directeur Bestuurder Han Sijbring vertegenwoordigt OPO Noordenveld in de ALV van SWV PO 20.01.
 • Riekje de Boer is coördinator Passend Onderwijs, regievoerder zorgplicht van OPON en tevens verantwoordelijk voor de aansturing van het ondersteuningsteam (OT).
 • Roel Weener is directeur bestuurder van SWV PO 20.01, waar OPON deel van uitmaakt.
 • Luuk Hoff is coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (alle scholen in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier).
 

Extra ondersteuning bij OPON

De basisscholen kunnen (extra) onder​steunig aanvragen bij het OT. De meeste leden van het OT werken vanuit het stafbureau aan de Groene Zoom in Roden. Voor meer informatie over het OT (wie doet wat?) verwijzen wij u naar de presentatiefolder (button hiernaast ->). 

Het aanvragen van (extra) ondersteuning kan alleen door een aanvraagformulier klaar te zetten in ParnasSys (het interne en beveiligde administratiesysteem van OPON) en dit via de mail kenbaar te maken bij de coördinator Passend Onderwijs.

Dit geldt voor het aanvragen van arrangementen, onderzoeken, observaties en TLV's. De meest recente informatie en formulieren zijn te vinden op Intranet van OPO Noordenveld.

​​Informatie voor scholen​​

De gezamenlijke schoolbesturen van samenwerkingsverband (SWV) PO 20.01 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop passend onderwijs inhoud en vorm moet krijgen in de scholen van het SWV. Deze afspraken zijn verwoord in een groot aantal notities, stappenplannen en samenwerkingsovereenkomsten die de ruggengraat vormen van het ondersteuningsplan van het SWV.
Het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01 beschrijft de belangrijkste thema’s en verbindt deze met het ondersteuningsplan en de onderliggende notities. Basisscholen kunnen hun ondersteuningsstructuur en schoolondersteuningsprofiel (SOP)  spiegelen aan dit A-B-C en dwarsverbanden leggen met het ondersteuningsplan van het SWV.
Waar dit aan de orde is, worden thema’s gekoppeld aan het overleg met gemeenten en de uitvoering van de jeugdzorg door de centra voor jeugd & gezin. Voor SWV PO 20.01 is leidend dat centrale kaders decentraal uitgevoerd worden door de schoolbesturen in de 4 deelregio's en dat er wordt gedacht in mogelijkheden en oplossingen, niet in structuren.​ 
De volgende thema's zijn in het A-B-C uitgewerkt:
 
 • zorgplicht
 • basisondersteuning
 • ondersteuningsteams 
 • arrangeren | handelingsgericht arrangeren toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 • commissie van advies (CvA)
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • solidariteitsfonds SO | SBO
 • dekkende onderwijsstructuur
 • onderwijs en het centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de betreffende thema's:

Login voor personeel

Via onderstaande login komt u op de pagina waar de mailadressen en expertise van alle leden van het OT en de mailadressen van de IB-ers van alle scholen vermeld staan. Deze pagina is afgeschermd met een wachtwoord.


Folders en brochures

Links