Ondersteuning passend onderwijs

OPON biedt haar scholen ondersteuning om er voor te zorgen dat aan alle leerlingen Passend Onderwijs kan worden geboden. 
 
 • Algemeen directeur Han Sijbring vertegenwoordigt OPO Noordenveld in de ALV van SWV PO 20.01.
 • Nettie Feenstra is algemeen coördinator Passend Onderwijs van OPON (AC) en verantwoordelijk voor de aansturing van het ondersteuningsteam (OT). Zij is tevens coördinator van Lesplaats De Triskel.
 • Luuk Hoff is coördinator Passend Onderwijs van SWV PO 20.01, deelverband West (Noordenveld en Westerkwartier. Hij heeft o.a. zitting in de integrale werkgroep (IW) van het samenwerkingsverband en is voorzitter van het regionaal ondersteuningsteam scholen (ROTS OPON en Quadraten). Hij is tevens ambulant ondersteuner - gedrag van OPON.
 
 

Extra ondersteuning bij OPON

De basisscholen kunnen (extra) onder​steuning aanvragen bij het ondersteuningsteam (OT). De meeste leden van het OT werken vanuit het stafbureau aan de Groene Zoom in Roden. Voor meer informatie over het OT (wie doet wat?) verwijzen wij u naar de presentatiefolder (blauwe button hiernaast ->). 

Het aanvragen van (extra) ondersteuning kan alleen door een aanvraagformulier klaar te zetten in ParnasSys (het interne en beveiligde administratiesysteem van OPON) en dit via de mail kenbaar te maken bij de coördinator passend onderwijs.

Dit geldt voor het aanvragen van arrangementen, onderzoeken, observaties en tlv's. De meest recente informatie en formulieren zijn te vinden onder de groene login button, hiernaast -> 

 

​​Informatie voor scholen​​

De gezamenlijke schoolbesturen van samenwerkingsverband (swv) PO 20.01 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop passend onderwijs inhoud en vorm moet krijgen in de scholen van het swv. Deze afspraken zijn verwoord in een groot aantal notities, stappenplannen en samenwerkingsovereenkomsten die de ruggengraat vormen van het ondersteuningsplan van het swv.
Het A-B-C van samenwerkingsverband PO 20.01 beschrijft de belangrijkste thema’s en verbindt deze met het ondersteuningsplan en de onderliggende notities. Basisscholen kunnen hun ondersteuningsstructuur en schoolondersteuningsprofiel spiegelen aan dit A-B-C en dwarsverbanden leggen met het ondersteuningsplan van het swv.
Waar dit aan de orde is, worden thema’s gekoppeld aan het overleg met gemeenten en de uitvoering van de jeugdzorg door de centra voor jeugd & gezin. Voor swv PO 20.01 is leidend dat centrale kaders decentraal uitgevoerd worden door de schoolbesturen in de 4 subregio's en dat er wordt gedacht in mogelijkheden en oplossingen, niet in structuren.​ 
De volgende thema's zijn in het A-B-C uitgewerkt:
 
 • zorgplicht
 • basisondersteuning
 • ondersteuningsteams 
 • arrangeren | handelingsgericht arrangeren toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 • commissie van advies (CvA)
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • solidariteitsfonds SO | SBO
 • dekkende onderwijsstructuur
 • onderwijs en het centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de betreffende thema's: