Ondersteuning Passend Onderwijs

OPON biedt haar scholen ondersteuning om er voor te zorgen dat aan alle leerlingen Passend Onderwijs kan worden geboden. 
 
  • Evelyn Kamann is directeur bestuurder van SWV PO 20.01, waar OPON deel van uitmaakt. SWV PO 20.01 beslaat geheel provincie Groningen, samen met de Drentse gemeente Noordenveld.
  • Luuk Hoff is coördinator Passend Onderwijs van deelverband West van SWV PO 20.01 (alle scholen in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier). Tevens is hij Consulent Passend Onderwijs (met taakaccent thuiszitters) voor het gehele SWV.
  • Directeur Bestuurder Han Sijbring vertegenwoordigt OPO Noordenveld in de ALV van SWV PO 20.01.
  • Riekje de Boer is coördinator Passend Onderwijs en regievoerder zorgplicht van OPON. Tevens is zij verantwoordelijk voor de aansturing van het ondersteuningsteam (OT).
 

Extra ondersteuning bij OPON

De basisscholen kunnen (extra) onder​steuning aanvragen bij het OT. De meeste leden van het OT werken vanuit het bestuursbureau aan de Groene Zoom in Roden. Voor meer informatie over het OT (wie doet wat?) verwijzen wij u naar de presentatiefolder (knop onderaan deze pagina). 

Het aanvragen van (extra) ondersteuning kan alleen door een aanvraagformulier klaar te zetten in ParnasSys (het interne en beveiligde administratiesysteem van OPON) en dit via de mail kenbaar te maken bij de coördinator Passend Onderwijs.

Dit geldt voor het aanvragen van arrangementen, onderzoeken, observaties en TLV's. De meest recente informatie en formulieren zijn te vinden op Intranet van OPO Noordenveld.

​​Informatie voor scholen​​

De gezamenlijke schoolbesturen van samenwerkingsverband (SWV) PO 20.01 hebben afspraken gemaakt over de manier waarop passend onderwijs inhoud en vorm moet krijgen in de scholen van het SWV. Deze afspraken zijn verwoord in een groot aantal notities, stappenplannen en samenwerkingsovereenkomsten die de ruggengraat vormen van het ondersteuningsplan van het SWV.

Login voor personeel

Via onderstaande login komt u op de pagina waar de mailadressen en expertise van alle leden van het OT en de mailadressen van de IB-ers van alle scholen vermeld staan. Deze pagina is afgeschermd met een wachtwoord.


Folders en brochures

Links