Bestuursbureau OPO Noordenveld

 

Bezoekadres:                                                       Postadres:

Groene Zoom 16                                                 Postbus 21                  

9301 SJ  Roden                                                    9300 AA  Roden

 

Telefoon:  050-4065780           

E-mail:      info@onderwijs-noordenveld.nl 

 

Directeur Bestuurder: Han Sijbring


De scholen van OPO Noordenveld

Klik op de afbeelding van de school voor een directe koppeling naar de website van de school.


EEN

SWS De Schans

Daltononderwijs | School voor iederEEN | Samenwerken met plezier en aandacht | Ontplooiing van het kind tot wereldburger   

 

Norgerweg 18

9342 PH  Een

0592-656308

 

Directeur: Farda Hol

NIETAP

OBS De Flint

Veilige dorpsschool | Respectvolle omgang met elkaar | Kunst en cultuur | Wetenschap & Techniek | Ouderbetrokkenheid | Zelfstandig leren

 

J.P. Santeeweg 109

9312 TA  Nietap

0594-514649

Vanaf oktober 2024 verhuist de Flint, vanwege de nieuwbouw van MFA De Flint, tijdelijk naar Roden. De onderbouw gaat naar het gebouw de Vlieger van Kidscasa en de bovenbouw naar CBS De Parel van Quadraten.

 

Tijdelijk adres vanaf oktober 2024:

Dreesdestraat 40, 9301 GG, Roden

 

Directeur: Aniek Walters

NIEUW-RODEN

OBS De Poolster

Goede resultaten | Veilig en prettig klimaat | Plusklas | Kunst en Cultuur | Muziek | ICT en mediawijsheid | Wetenschap & Techniek | Ouderbetrokkenheid

 

Zevenhuisterweg 3

9311 VA  Nieuw-Roden

050-5017772

 

Directeur: Benny Nieborg

NORG

OBS De Hekakker

Talentontwikkeling | Ondernemend leren | Rots & Water | Gezonde school | Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen   

                 

Schoolstraat 3

9331 AV  Norg

0592-613224

 

Directeur: Han Kemker


PEIZE

ODBS De Eskampen

Dalton | Zelfvertrouwen | Zelfstandigheid | Verantwoordelijkheid | Samenwerken | Leren leren | Goede opbrengsten | Cultureel aanbod

 

Boerakkerweg 2a

9321 EL  Peize

050-5033158

 

Directeur: Corien de Wolff

PEIZE

OBS 't Spectrum

Adaptief | Coöperatief | Creatief | Digitaal | Kunst & Cultuur | VVTO (Engels vanaf groep 1) | Plusklas | Gezonde school | Verkeersveilig

 

Hereweg 1d

9321 CL  Peize

050-5033612

 

Directeur: Peter Vos

RODEN

SBO 't Hoge Holt

Speciaal basisonderwijs | Positief | Structuur | Duidelijkheid | Vrijheid binnen grenzen | Betrokkenheid van leerlingen en teamleden

 

Lijsterbesstraat 1

9301 MK  Roden

050-5019328

 

Directeur: Nicolle Jaarsma

RODEN

OBS De Marke

Toepassen van ICT | Ouderbetrokkenheid | Aandacht voor het individuele kind | Kunst en Cultuur | Muziek | Cultuureducatie

 

Molenweg 1a

9301 JD  Roden

050-5017434

 

Directeur: Matthijs Welling

RODEN

OBS De Tandem

Gezonde school | Ateliers met creativiteit | Koken | Sport en muziek | Ondernemend leren | Goede opbrengsten | Aandacht voor het individuele kind      

 

Klimop 2

9301 PK  Roden

050-5017172

 

Directeur: Agnes de Groot

RODEN

ODBS Het Valkhof

Dalton | Zelfstandigheid | Samen-werkend leren | Verantwoorde-lijkheid nemen | Reflecteren | De Vreedzame School | Engels | Media-wijsheid | Wetenschap & Techniek 

 

Schonauwen 2

9301 SP  Roden

050-5017300

 

Directeur:  Jelmer Meijers

RODERWOLDE

OBS Het Palet

Kleine veilige dorpsschool in een groene omgeving | Zelfstandig leren | Samenwerken | Grote ouderbe-trokkenheid | Kunst en cultuur | Ateliers Wetenschap & Techniek   

    

Hoofdstraat 21B

9315 PA  Roderwolde

050-5033551

 

Directeur: Eveline Verburg

WESTERVELDE

OBS De Elsakker

Kleine veilige dorpsschool | Kubusschool | Onderzoekend & Ontwerpend leren | Groene omgeving | Schooltuinen | Talent ontwikkeling 

                                          

Schoolstraat 5

9337 PB  Westervelde

0592-613991

 

Directeur: Jaap Starke


RODEN

Lesplaats De Triskel

Lesplaats De Triskel bevindt zich in het gebouw van SBO 't Hoge Holt. Het is een kleinschalige onderwijsopvang, voor leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblemen. Zij krijgen in een periode van max. 9 maanden een individueel programma aangeboden, om vervolgens een nieuwe start te maken in het onderwijs. De regie en eindver-antwoordelijkheid van De Triskel liggen bij OPON, maar de voorziening kan worden gebruikt door alle 55 scholen van deelverband West van het SWV  (OPON, Quadraten, CKC, Noorderbasis, Primenius en Lauwers & Eems).

 

Lijsterbesstraat 1

9301 MK  Roden

050-5019328

 

Coördinator: Nicolle Jaarsma

VEENHUIZEN

SWS Kindcentrum SPEEL en LEER

Dalton | PBS   

 

Kindcentrum SPEEL en LEER is als samenwerkingsschool (SWS) ontstaan vanuit een fusie van OBS De Vlinderhof (OPON) en CBS De Veenster (CKC Drenthe). Bestuurlijk valt de school onder CKC Drenthe

                                        

Kerklaan 3

9341 AV  Veenhuizen

0592-388355

 

Directeur: Vacant