Algemene directie OPONoordenveld

 

Bezoekadres stafbureau:                   Postadres stafbureau:

Groene Zoom 16                                 Postbus 21                                      

9301 SJ  Roden                                     9300 AA  Roden

050-4065780                                        050-4065781 (fax)

administratie@onderwijs-noordenveld.nl 

 

Algemeen directeur: Han Sijbring

 

 

Scholen OPONoordenveld

 

EEN

SWS De Schans

Daltononderwijs, School voor iederEEN, Samenwerken met plezier en aandacht, Ontplooiing van het kind tot Wereldburger

 

Norgerweg 18

9342 PH  Een

0592-656308

info@swsdeschans.nl

www.swsdeschans.nl

 

Directeur: Nicole Schölvinck

NIETAP

OBS De Flint

Veilige dorpsschool, Respectvolle omgang met elkaar, Kunst en cultuur, Wetenschap & Techniek, Ouderbetrokkenheid, Zelfstandig leren

 

J.P. Santeeweg 109

9312 TA  Nietap

0594-514649

obsdeflint@xs4all.nl

www.obsdeflint.nl

 

Directeur: Erik Beumer

NIEUW-RODEN

OBS De Poolster

Goede resultaten, veilig en prettig klimaat, Plusklas, Kunst en Cultuur, Muziek, ICT en mediawijsheid, Weten-schap & Techniek, Ouderbetrokkenheid

 

Zevenhuisterweg 3

9311 VA  Nieuw-Roden

Postbus 131

9300 AC  Roden

050-5017772

info@obsdepoolster.com

https://obsdepoolster.com

 

Directeur: Bart van Bergen

 

NORG

OBS De Hekakker

Talentontwikkeling, Ondernemend leren, Rots en Water, Gezonde school, Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

 

Schoolstraat 3

9331 AV  Norg

0592-613224

info@obsdehekakker.nl

www.obsdehekakker.nl

 

Directeur: Han Kemker

PEIZE

ODBS De Eskampen

Daltononderwijs, Zelfvertrouwen, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Leren leren, Goede opbrengsten, Breed aanbod met veel cultuur

 

Boerakkerweg 2a

9321 EL  Peize

Postbus 17

9320 AA  Peize

050-5033158

info@eskampen.nl

www.eskampen.nl

 

Directeur: Wilfred Dijkstra

 

PEIZE

OBS 't Spectrum

Adaptief, Coöperatief, Creatief, Digitaal, Kunst & Cultuur, VVTO (Engels vanaf groep 1), Plusklas, Gezonde school, Verkeersveilig

 

Hereweg 1d

9321 CL  Peize

Postbus 5

9320 AA  Peize

050-5033612

info@spectrumpeize.nl

www.spectrumpeize.nl

 

Directeur: Claudia van der Wal

RODEN

SBO 't Hoge Holt

Speciaal basisonderwijs, Positief, Structuur, Duidelijkheid, Vrijheid binnen grenzen, Betrokkenheid van leerlingen en teamleden

 

Lijsterbesstraat 1

9301 MK  Roden

Postbus 34

9300 AA  Roden

050-5019328

directie@thogeholt.nl

www.thogeholt.nl

 

Directeur: Nettie Feenstra (tot 1 oktober)

(m.i.v. 1 oktober, Nicolle Jaarsma)

RODEN

OBS De Marke

Toepassen van ICT, Ouderbetrokkenheid, TSO, Aandacht voor het individuele kind, Kunst en Cultuur, Muziek, Cultuureducatie

 

Tijdelijke locatie:

Ceintuurbaan Zuid 6a
9301 HX  Roden
050-5017434

info@demarke-roden.nl

www.demarke-roden.nl

 

Directeur: José Wolters

RODEN

OBS De Tandem

Gezonde school, Ateliers met creativiteit, koken, sport en muziek, Ondernemend leren, Goede opbrengsten, Aandacht voor het individuele kind

 

Klimop 2

9301 PK  Roden

050-5017172

info@obsdetandemroden.nl

www.obsdetandemroden.nl

 

Directeur: Agnes de Groot

RODEN

ODBS Het Valkhof

Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerkend leren, verantwoordelijkheid nemen, reflecteren. Vreedzame School: positief leren omgaan met elkaar, burgerschap. Engels van groep 1 t/m 8, Wetenschap & Techniek, Mediawijsheid

 

Schonauwen 2

9301 SP  Roden

050-5017300

dalton@hetvalkhof.nl

www.hetvalkhof.nl

 

Directeur: Coos Boerma (tot 10 oktober)

(m.i.v. 1 oktober, Jolanda de Jong)

RODERWOLDE

OBS Het Palet

Kleine, veilige dorpsschool in een groene omgeving, Zelfstandig leren, Samenwerken, Grote ouderbetrokkenheid, Kunst en cultuur, Ateliers voor Wetenschap & Techniek, ICT

 

Hoofdstraat 21B

9315 PA  Roderwolde

050-5033551

obshetpalet@xs4all.nl

www.obshetpalet-roderwolde.nl

 

Directeur: Erik Beumer

WESTERVELDE

OBS De Elsakker

Kubusschool, Onderzoekend & Ontwerpend leren, Groene omgeving, Schooltuinen, Talent ontwikkeling

 

Schoolstraat 5

9337 PB

Westervelde

0592-613991

info@obs-elsakker.nl

www.obs-elsakker.nl

 

Directeur: Jaap Starke

RODEN

Lesplaats De Triskel

Lesplaats De Triskel is een kleinschalige onderwijsopvang,  voor leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblemen. Zij krijgen binnen een afgebakende periode een individueel programma aangeboden, om vervolgens een nieuwe start te maken in het onderwijs.

De regie en eindverantwoordelijkheid van De Triskel liggen bij OPON, maar de voorziening kan worden gebruikt door alle 53 scholen van het SWV – subregio West  (OPON, Quadraten, Noorderbasis, Primenius en CKC).

 

Gesitueerd in CBS de Parel

Dreesdestraat 40

9301 GG   Roden

06 – 42154108  (rechtstreeks)

n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

www.oponoordenveld.nl/organisatie/lesplaats-de-triskel

 

Coördinator: Nettie Feenstra

VEENHUIZEN

Kindcentrum SPEEL en LEER

Kindcentrum SPEEL en LEER is als samenwerkingsschool ontstaan vanuit een fusie van OBS De Vlinderhof en CBS De Veenster. 

Bestuurlijk valt de school niet onder OPON, maar onder CKC Drenthe

Dalton, PBS

 

Ir. Mentropweg 72

9341 AT  Veenhuizen

0592-388355

kindcentrumspeelenleer@ckcdrenthe

www.kindcentrumspeelenleer.nl

 

Directeur: Aukje Oldekamp