Algemene directie OPONoordenveld

 

Bezoekadres stafbureau:                                 Postadres stafbureau:

Groene Zoom 16                                               Postbus 21                  

9301 SJ  Roden                                                   9300 AA  Roden

050-4065780                                                      

administratie@onderwijs-noordenveld.nl 

 

Algemeen directeur: Han Sijbring

 

 

Scholen OPONoordenveld

 

EEN

SWS De Schans

Daltononderwijs | School voor iederEEN | Samenwerken met plezier en aandacht | Ontplooiing van het kind tot Wereldburger

 

Norgerweg 18

9342 PH  Een

0592-656308

 

info@swsdeschans.nl

www.swsdeschans.nl

 

Directeur: Farda Hol

 

NIETAP

OBS De Flint

Veilige dorpsschool | Respectvolle omgang met elkaar | Kunst en cultuur | Wetenschap & Techniek | Ouderbetrokkenheid| Zelfstandig leren

 

J.P. Santeeweg 109

9312 TA  Nietap

0594-514649

 

directie@obsdeflint.nl 

www.obsdeflint.nl

 

Directeur: Aniek Walters

 

NIEUW-RODEN

OBS De Poolster

Goede resultaten | Veilig en prettig klimaat | Plusklas | Kunst en Cultuur | Muziek | ICT en mediawijsheid | Weten-schap & Techniek | Ouderbetrokkenheid

 

Zevenhuisterweg 3

9311 VA  Nieuw-Roden

050-5017772

 

info@obsdepoolster.com

https://obsdepoolster.com

 

Directeur: Jantina Nieuwhuis (Interim)

 

NORG

OBS De Hekakker

Talentontwikkeling | Ondernemend leren | Rots en Water | Gezonde school | Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen      

 

Schoolstraat 3

9331 AV  Norg

0592-613224

 

info@obsdehekakker.nl

www.obsdehekakker.nl

 

Directeur: Han Kemker

 

PEIZE

ODBS De Eskampen

Daltononderwijs | Zelfvertrouwen | Zelfstandigheid | Verantwoordelijkheid | Samenwerken | Leren leren | Goede opbrengsten | Breed cultureel aanbod

 

Boerakkerweg 2a

9321 EL  Peize

050-5033158

 

info@eskampen.nl

www.eskampen.nl

 

Directeur: Corien de Wolff

 

PEIZE

OBS 't Spectrum

Adaptief | Coöperatief | Creatief | Digitaal | Kunst & Cultuur | VVTO (Engels vanaf groep 1) | Plusklas | Gezonde school | Verkeersveilig

 

Hereweg 1d

9321 CL  Peize

050-5033612

 

info@spectrumpeize.nl

www.spectrumpeize.nl

 

Directeur: Claudia van der Wal

RODEN

SBO 't Hoge Holt

Speciaal basisonderwijs | Positief | Structuur | Duidelijkheid | Vrijheid binnen grenzen | Betrokkenheid van leerlingen en teamleden

 

Lijsterbesstraat 1

9301 MK  Roden

050-5019328

 

directie@thogeholt.nl

www.thogeholt.nl

 

Directeur: Nicolle Jaarsma

RODEN

OBS De Marke

Toepassen van ICT | Ouderbetrokkenheid | Aandacht voor het individuele kind | Kunst en Cultuur | Muziek | Cultuureducatie

 

Molenweg 1a

9301 JD  Roden

050-5017434

 

info@demarke-roden.nl

www.demarke-roden.nl

 

Directeur: José Wolters

RODEN

OBS De Tandem

Gezonde school | Ateliers met creativiteit | Koken | Sport en muziek | Ondernemend leren | Goede opbrengsten | Aandacht voor het individuele kind         

 

                            

Klimop 2

9301 PK  Roden

050-5017172

 

info@obsdetandemroden.nl

www.obsdetandemroden.nl

 

Directeur: Agnes de Groot

 

RODEN

ODBS Het Valkhof

Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerkend leren, verantwoordelijk-heid nemen, reflecteren | Vreedzame School: positief leren omgaan met elkaar, burgerschap | Engels van groep 1 t/m 8 | Wetenschap & Techniek | Mediawijsheid

 

Schonauwen 2

9301 SP  Roden

050-5017300

 

dalton@hetvalkhof.nl

www.hetvalkhof.nl

 

Directeur:  Jelmer Meijers

RODERWOLDE

OBS Het Palet

Kleine veilige dorpsschool in een groene omgeving | Zelfstandig leren | Samenwerken | Grote ouderbetrokken-heid | Kunst en cultuur | Ateliers voor Wetenschap & Techniek | ICT                     

 

 

Hoofdstraat 21B

9315 PA  Roderwolde

050-5033551

 

directie@obs-roderwolde.nl

www.obshetpalet-roderwolde.nl

 

Directeur: Eveline Verburg

WESTERVELDE

OBS De Elsakker

Kubusschool | Onderzoekend & Ontwerpend leren | Groene omgeving | Schooltuinen | Talent ontwikkeling                                                                                                                                                                                                                                               

Schoolstraat 5

9337 PB  Westervelde

0592-613991

 

info@obs-elsakker.nl

www.obs-elsakker.nl

 

Directeur: Jaap Starke

RODEN

Lesplaats De Triskel

Lesplaats De Triskel is een kleinschalige onderwijsopvang,  voor leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblemen. Zij krijgen binnen een afgebakende periode een individueel programma aangeboden, om vervolgens een nieuwe start te maken in het onderwijs.

De regie en eindverantwoordelijkheid van De Triskel liggen bij OPON, maar de voorziening kan worden gebruikt door alle 55 scholen van het SWV – deelverband West  (OPON, Quadraten, Noorderbasis, Primenius, Lauwers & Eems en CKC).

 

Lijsterbesstraat 1

9301 MK  Roden

050-5019328

 

directie@thogeholt.nl

www.oponoordenveld.nl/organisatie/lesplaats-de-triskel

 

 

Coördinator: Nicolle Jaarsma

VEENHUIZEN

SWS Kindcentrum SPEEL en LEER

Kindcentrum SPEEL en LEER is als samenwerkingsschool ontstaan vanuit een fusie van OBS De Vlinderhof en CBS De Veenster. Bestuurlijk valt de school niet onder OPON, maar onder CKC Drenthe

    

Dalton | PBS                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerklaan 3

9341 AV  Veenhuizen

0592-388355

 

speelenleer@ckcdrenthe

www.kindcentrumspeelenleer.nl

 

 

Directeur: Aukje Oldekamp