Schoolvakanties

Nadere informatie over vakanties, vrije dagen, leerplicht en schoolverzuim is te vinden in de schoolgids van iedere basisschool. 

De vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:

*)  Alleen de scholen in Roden, Nieuw Roden, Peize, Nietap en Roderwolde hebben vrij op Rodermarkt.

 

Vakanties schooljaar 2020 - 2021 Datum
Eerste schooldag 17-8-2020
Rodermarkt *) 22-9-2020
Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 1-1-2021
Voorjaarsvakantie 22-2-2021 t/m 26-2-2021
Paasvakantie 2-4-2021 t/m 5-4-2021
Meivakantie 26-4-2021 t/m 7-5-2021
Hemelvaartvakantie 13-5-2021 t/m 14-5-2021
Pinkstervakantie 24-5-2021
Zomervakantie 12-7-2021 t/m 20-8-2021
Vakanties schooljaar 2021 - 2022 Datum
Eerste schooldag
Rodermarkt *)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie