Schoolvakanties

Nadere informatie over vakanties, vrije dagen, leerplicht en schoolverzuim is te vinden in de schoolgids van iedere basisschool. 

De vakantieregeling voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

 

Vakanties schooljaar 2023 - 2024 Datum
Eerste schooldag 4 september 2023
Rodermarkt *) 26 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Paasvakantie, Goede Vrijdag 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie, Koningsdag, Hemelvaart 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Junivakantie 22 juni t/m 30 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024
Margedagen worden per school ingepland.

*)  Alleen de scholen in Roden, Nieuw Roden, Peize, Nietap en Roderwolde zijn vrij op de dag van Rodermarkt.

 

Vakanties schooljaar 2024 - 2025 Datum
Eerste schooldag 2 september 2024
Rodermarkt *) 24 september 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2025
Paasvakantie en Goede Vrijdag 18 april t/m 21 april 2025
Meivakantie en bevrijdingsdag 28 april t/m 9 mei 2025
Hemelvaartvakantie 29 mei t/m 30 mei 2025
Pinkstervakantie 9 juni 2025
Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2025

*)  Alleen de scholen in Roden, Nieuw Roden, Peize, Nietap en Roderwolde zijn vrij op de dag van Rodermarkt.