Skills²

Wat vooraf ging

Een aantal jaren geleden is een voorganger van Quadraten gestart met het inrichten van een bovenschoolse plusklas. Deze klas was bedoeld voor slimme leerlingen, die ondanks allerlei aanpassingen in hun leerproces onvoldoende passend onderwijs konden krijgen. Voor deze leerlingen werd een hulpvraag geformuleerd en op basis daarvan ging de leerkracht van de plusklas samen met de leerling aan de slag.

De eerste jaren had de plusklas nog de status van een experiment. Er werd geleerd van de fouten, het nodige werd aangepast en er werd langzaam een vorm gevonden die geschikt was om deze leerlingen goed op te kunnen vangen. Het experiment kreeg een definitieve status.

De huidige situatie

Door een fusie ontstond Quadraten en het aantal scholen nam toe. Het was nodig om uit te breiden van één naar twee groepen en daarmee op zoek te gaan naar een andere locatie. Er werd verhuisd naar OBS de Beelen in Tolbert.

Iedere woensdag gaan gespecialiseerde leerkrachten met de leerlingen aan de slag gaan. De leerlingen zijn na een zorgvuldige screening door hun school aangemeld en door de Commissie van Toelating geplaatst in één van de twee groepen. De centrale doelen waarmee gewerkt wordt zijn: 

  • Leren leven
  • Leren leren
  • Leren denken

Te midden van een groep gelijkgestemden leren de leerlingen na te denken over het leven, leren zij door allerlei uitdagende opdrachten uit te  voeren en leren zij hun gedachten te ordenen en die goed te formuleren. De leerlingen die een aantal jaren hebben deelgenomen aan deze bovenschoolse plusklas geven aan dat zij daar veel geleerd hebben, dat zij vriendschappen gesloten hebben en dat zij zich zekerder zijn gaan voelen... maar vooral ook dat zij er heel veel plezier hebben gehad.

Skills² valt onder het bestuur van Quadraten, maar is ook toegankelijk voor kinderen van de OPON-scholen. Aanmeldingen lopen via de Intern Begeleider van de eigen school. Hier kunt u ook meer informatie krijgen. Dit is overigens ook te vinden door op de button hieronder te klikken.