Leesplein

Het Leesplein is gekoppeld aan Project Leesraket. Op deze pagina kunnen betrokkenen terecht voor informatie, downloads, links, suggesties, vragen, feedback en aanmelding voor studiedagen.

 


Studiedagen schooljaar 2022 - 2023

Ook dit schooljaar worden er weer scholingen gegeven. Voor onderwijsassistenten en leerkrachten worden dit schooljaar de onderstaande scholingsmomenten georganiseerd:

Voor onderwijsassistenten:

  • Nog niet bekend

Voor de startende en/of minder ervaren leerkrachten in groep 3:

  • Nog niet bekend
 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 2 weken van tevoren aan te melden en de locatie is afhankelijk van aantal deelnemers (wordt t.z.t. bekend gemaakt). 
 
Aanmelden voor de studiemiddagen kan middels het sturen van een mail naar Roos Teuben (r.teuben-ot@onderwijs-noordenveld.nl).

 

 


Contact

Voor praktische en inhoudelijke vragen over de leesbegeleidingen: 

 

Voor vragen rondom scholingen en andere zaken:


Documenten en oefenmateriaal

Oefenmateriaal voor kern start t/m kern 3 van Veilig Leren Lezen (VLL)

- Flitsletters

- Vier-op-een-rij

- Mens-erger-je-niet

 Leesonderhoud voor in de vakantie

- Kerstleeskaart

- Leesbingo

- Meivakantieleeskaart

- Zomerkaart

Algemeen

- Doelenkaart VLL