Leesplein

Het Leesplein is gekoppeld aan de Pilot Dyslexie Noordenveld. Op deze pagina kunnen betrokkenen terecht voor informatie, downloads, links, suggesties, vragen, feedback en aanmelding voor studiedagen.

 

UPDATE AUGUSTUS 2021:   Momenteel is het afwachten of het project voortgezet en wellicht uitgebreid kan worden. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente. Uitsluitsel hierover volgt binnenkort.

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022

Als onderdeel van de pilot worden er studiemiddagen georganiseerd voor leerkrachten van groepen 3, taalspecialisten en intern begeleiders. Voor leerkrachten van de pilotscholen zijn de studiemiddagen verplicht, leerkrachten van referentiescholen zijn eveneens van harte welkom. Dit schooljaar, 2021-2022, zijn ook de onderwijsassistentes van harte welkom om deel te nemen aan de eerste scholing die gepland staat. In het schooljaar 2021-2022 staan onderstaande studiemiddagen gepland:

  • datum volgt nog
  • datum volgt nog
‚Äč
Deelnemers (van zowel pilot- als referentiescholen) dienen zich uiterlijk 2 weken van tevoren aan te melden. Vanwege het Coronavirus worden vanzelfsprekend de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM gevolgd en houden we hier rekening mee in de opzet en uitvoering van de studiemiddagen. 
 
Aanmelden voor de studiemiddagen kan middels het sturen van een mail naar Roos Coeling (r.coeling-ot@thogeholt.nl).

 

 

Documenten en oefenmateriaal

Oefenmateriaal voor kern start t/m kern 3 van Veilig Leren Lezen (VLL)

- Flitsletters

- Vier-op-een-rij

- Mens-erger-je-niet

 

Leesonderhoud voor in de vakantie

- Kerstleeskaart

- Leesbingo

- Meivakantieleeskaart

- Zomerkaart

Algemeen

- Doelenkaart VLL