Leesplein

Het Leesplein is gekoppeld aan Project Leesraket. Op deze pagina kunnen betrokkenen terecht voor informatie, downloads, links, suggesties, vragen, feedback en aanmelding voor studiedagen.

 


Studiedagen schooljaar 2022 - 2023

Ook dit schooljaar worden er weer scholingen gegeven. Voor onderwijsassistenten en leerkrachten worden dit schooljaar de onderstaande scholingsmomenten georganiseerd:

Voor onderwijsassistenten:

  • 15 november 2022, 9.00 - 12.00 uur
  • 25 januari 2023, 9.00 - 12.00 uur
  • 27 maart 2023, 9.00 - 12.00 uur

Voor de startende en/of minder ervaren leerkrachten in groep 3:

  • 22 november 2022, 15-17 uur
  • 22 februari 2023, 15-17 uur
 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 2 weken van tevoren aan te melden en de locatie is afhankelijk van aantal deelnemers (wordt t.z.t. bekend gemaakt). Vanwege het Coronavirus worden vanzelfsprekend de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM gevolgd en houden we hier rekening mee in de opzet en uitvoering van de scholingsmomenten. 
 
Aanmelden voor de studiemiddagen kan middels het sturen van een mail naar Roos Teuben (r.teuben-ot@onderwijs-noordenveld.nl).

 

 


Contact

Voor praktische en inhoudelijke vragen over de leesbegeleidingen: 

 

Voor vragen rondom scholingen en andere zaken:


Documenten en oefenmateriaal

Oefenmateriaal voor kern start t/m kern 3 van Veilig Leren Lezen (VLL)

- Flitsletters

- Vier-op-een-rij

- Mens-erger-je-niet

 Leesonderhoud voor in de vakantie

- Kerstleeskaart

- Leesbingo

- Meivakantieleeskaart

- Zomerkaart

Algemeen

- Doelenkaart VLL