Project Leesraket

In het schooljaar 2017 - 2018 ging een (uiteindelijk) vier jaar durende pilot van start waarbij groep 3 leerlingen, met risico’s op het gebied van het (leren) lezen en spellen, extra en vroegtijdige leesbegeleiding kregen (Pilot Dyslexie Noordenveld). Deze leesbegeleidingen werden uitgevoerd op vijf pilotscholen: OBS De Hekakker, ODS De Eskampen, OBS ‘t Spectrum, CBS De Hoeksteen en CBS De Parel. Het doel was om te onderzoeken wat het effect van deze begeleiding op de lees- en spellingvaardigheid is. De resultaten laten zien dat de leerlingen die mee hebben gedaan aan deze pilot hogere scores hebben behaald op de lees- en spellingtoetsen en dat ze een positievere houding hebben ontwikkeld ten aanzien van het lezen.

 

 

Dit is aanleiding geweest om de succesvolle samenwerking tussen de gemeente Noordenveld en het onderwijsbestuur OPO Noordenveld opnieuw voort te zetten. Dit betekent dat deze intensieve en vroegtijdige leesaanpak de komende vier jaren verder gaat onder de naam Project LeesraketMet uitzondering van de hiervoor genoemde pilotscholen, krijgen nu álle basisscholen binnen de gemeente de mogelijkheid om deel te nemen. Het project richt zich op groep 3 leerlingen waarbij reeds vanuit groep 2 twijfels zijn geuit over hun leesontwikkeling. Door deze kinderen vanaf het begin van groep 3 in een klein groepje extra te begeleiden, hopen we ze een goede basis te geven en daarmee te voorkomen dat ze ernstige lees- en/of spellingachterstanden op gaan lopen met mogelijk demotivatie en frustratie tot gevolg.

Deze begeleiding vindt wekelijks op school plaats, sluit aan bij de leesmethode van de groep en wordt uitgevoerd door een ervaren orthopedagoog / leesspecialist (Marjolein Veenhuizen). Er worden veel spelelementen ingezet die thuis ook gebruikt kunnen worden. Naast de begeleiding op school, wordt er van ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om iedere week 4 x 10 minuten te oefenen met het meegegeven huiswerk.

Naast de leesbegeleidingen, worden de komende schooljaren scholingen verzorgd voor onderwijs assistenten, leerkrachten van groep 2 en 3, intern begeleiders, taalcoördinatoren en andere geïnteresseerden. Op deze manier worden de kennis en ervaringen rondom effectief leesonderwijs gedeeld.

 

Voor praktische en inhoudelijke vragen over de leesbegeleidingen: 

 

Voor vragen rondom scholingen en andere zaken:

 

Klik op de button hieronder om naar het Leesplein te gaan.