Buitenschoolse opvang

Op de meeste scholen wordt gewerkt met een continurooster of met een rooster gebaseerd op het vijf-gelijke-dagen model waardoor de kinderen tussen de middag op school blijven. Op de scholen waar nog gewerkt wordt vanuit een traditioneel rooster wordt de Tussen Schoolse Opvang geregeld door ouders. De verwachting is dat alle scholen op termijn zullen overgaan naar een continurooster of het vijf-gelijke-dagen model.

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft een overeenkomst gesloten met de geregistreerde organisatie Kidscasa, om de voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen te verzorgen. Hiermee is dus gekozen voor het uitbesteden van de kinderopvang. Binnen deze overeenkomst is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en de buitenschoolse opvang (BSO). Het schoolbestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de kinderopvangorganisatie in de zin van de wet kinderopvang.

Op veel scholen van OPON is de buitenschoolse opvang inmiddels in de schoolgebouwen ondergebracht. Op iedere school kan de directeur u nadere informatie verstrekken over dit onderwerp.