Raad van Toezicht

 

De raad van toezicht van de stichting OPO Noordenveld bestaat uit:

 • de heer Bert Wiersema, voorzitter, Peize (voordracht vanuit de Benoemingsadviescommissie)  
 • mevrouw Heleen van Balen, Groningen (voordracht vanuit GMR)  
 • de heer Albert Noord, Zeijen (voordracht oudergeleding GMR)  
 • mevrouw Pipien Voogd, Peize (voordracht oudergeleding GMR)  
 • de heer Henk Hofman, Tolbert (voordracht Benoemingsadviescommissie)  

De leden hebben allemaal een andere achtergrond en gezamenlijk een brede kennis van alle maatschappelijke ontwikkelingen om hun adviserende en toezichthoudende rol uit te voeren. 

 

Wat doet een raad van toezicht?

De raad van toezicht  

 • is een intern orgaan dat toezicht houdt op het schoolbestuur en dit adviseert en ondersteunt; 
 • is een orgaan op afstand van de scholen, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de scholen speelt; 
 • ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur, kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s; 
 • controleert of de wetten en regels nageleefd worden; 
 • de identiteit van het schoolbestuur; 
 • houdt in de gaten of het schoolbestuur doelmatig en efficiënt werkt; 
 • Is werkgever van de directeur-bestuurder. 

 

De raad van toezicht heeft ook een aantal wettelijke taken: 

 • Benoeming van de directeur-bestuurder; 
 • Goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan; 
 • Controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur; 
 • Controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed; 
 • Accountant aanstellen; 
 • Verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag.