Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De afgelopen jaren hebben onderwijs-instellingen meer ruimte gekregen het onderwijs in te richten naar eigen professionele inzichten. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor het bewaken hiervan. In lijn met het kabinetsbeleid heeft de inspectie haar toezicht hierop aangepast.
 
De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in orde, dan treedt de inspectie op.
 
Alle basisscholen vallend onder OPONoordenveld hebben het vertrouwen van de onderwijsinspectie. Aan alle scholen is het basisarrangement verleend.

Werkwijze per augustus 2017
De werkwijze van de onderwijsinspectie is sinds augustus 2017 veranderd.  Op de website van de inspectie wordt daar het volgende over vermeld:
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. In het toezicht maken we onderscheid tussen de basiskwaliteit (de wettelijke eisen) en de eigen ambities van scholen en besturen (ofwel de eigen aspecten van kwaliteit). Wij blijven waarborgen dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast stimuleren we besturen en scholen om hun ambities waar te maken en mogelijke verdere verbeteringen te realiseren, boven de basiskwaliteit.

De vier pijlers van ons toezicht
  1. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  2. De inspectie waarborgt de wettelijke kwaliteit en stimuleert de eigen ambities van het bestuur en scholen / opleidingen.
  3. Alle besturen worden vierjaarlijks onderzocht. En alle scholen/opleidingen worden vierjaarlijks bezocht, op verschillende manieren.
  4. Het vervolgtoezicht hangt af van de beoordeling die de inspectie geeft aan de kwaliteitszorg door het bestuur.

Het toezicht bestaat uit:

Meer informatie over de werkwijze van de inspectie en over het toezichtkader is te vinden op de website:
www.onderwijsinspectie.nl