Bestuur

 

Met ingang van 1 januari 2023 is de heer Han Sijbring als directeur-bestuurder benoemd. Hij is gemandateerd door de raad van toezicht en integraal verantwoordelijk voor de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder zijn beschreven in de statuten.  De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en de beleidsbepaling, ligt in handen van de directeur-bestuurder. Hij is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken.