Bestuur

Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Noordenveld wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld.
 
De beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De algemene directie is aanspreekpunt op bestuurlijke en bovenschoolse zaken. In deze vertegenwoordigt de algemene directie het bevoegd gezag.
 
Voor ondersteuning van de algemene directie en de scholen is een stafbureau ingericht. Naast ondersteuning via het stafbureau is een aantal administratieve werkzaamheden uitbesteed bij administratiekantoor IJk.