Lesplaats De Triskel

 

M.i.v. augustus 2020 is Lesplaats De Triskel gestart. De Triskel is een kleinschalige onderwijsopvang,  voor leerlingen met in- en externaliserende gedragsproblemen. Zij krijgen binnen een afgebakende periode een niet vrijblijvend individueel programma aangeboden, om vervolgens een nieuwe start te maken, met het oog op het vervolgen van hun schoolloopbaan binnen het onderwijs. Lesplaats De Triskel is gehuisvest in SBO 't Hoge Holt in Roden (Lijsterbesstraat 1).

Lesplaats De Triskel is ingebed in het grotere geheel van Passend Onderwijs en is een onderdeel van de aanpak met betrekking tot de opvang van risicoleerlingen in SWV PO 20.01 (de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld). Het doel is, om binnen het SWV Passend Onderwijs PO 20.01 – deelregio West (de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier), zo weinig mogelijk thuiszitters te hebben. Alle besturen in de deelregio (OPON, Quadraten, Noorderbasis, Lauwers & Eems, Primenius en CKC) kunnen gebruik maken van Lesplaats De Triskel.

Voor meer informatie over Lesplaats De Triskel, kunt u de informatiefolder bekijken (klik op de button hieronder). Ook kunt u hieronder klikken voor de digitale aanmeldformulieren voor school en ouders, een trajectbeschrijving en een toestemmingsformulier voor de overdracht van documenten.

 

De Triskel is een symbool van de drie-eenheid (Trinity) en komt in meerdere culturen voor (o.a. Kelten, Tibetanen en Christenen).

De drie-eenheid staat in het geval van Lesplaats De Triskel voor school, ouders en hulpverlening. In het logo staat de leerling centraal. School, ouders en hulpverlening bewegen zich daar omheen en werken samen, in het belang van de leerling.