Samenwerking kinderopvang 

 

Alle scholen van OPO Noordenveld werken samen met de kinderopvangorganisaties in de gemeente.  

Daarnaast heeft OPO Noordenveld heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kidscasa Kinderopvang. Ze bieden op meerdere OPON-scholen voorschoolse en naschoolse opvang en peuterspeelgroepen. We streven hierin naar samenwerking met de grootste meerwaarde voor kinderen. Maatwerk waar nodig en een doorgaande leerlijn waarin verbinding en betrokkenheid centraal staan. We werken op de (te vormen) kindcentra aan doelen rondom verbinding, doorgaande lijn, betrokkenheid, maatwerk en kwaliteit, veiligheid en professionaliteit.

Kidscasa biedt voor alle scholen voorschoolse en naschoolse opvang aan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kidscasa.nl  

 

Op een aantal kindcentra verzorgt Kidscasa in de peuterspeelgroepen voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het  programma is erop gericht om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. 

  

VVE valt in twee delen uiteen: 

  • Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. 
  • Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters. 

  

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden: 

  • Taalontwikkeling; hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid. 
  • Beginnende rekenvaardigheid; hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd. 
  • Motorische ontwikkeling; hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.  
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling; hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. 

 

Om de overgang van kinderopvang of peuterspeelgroepen naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen is er vaak, met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een warme overdracht van de geobserveerde gegevens. 

 

Meer informatie kunt u opvragen bij de directeuren van de OPON-scholen of bij Kidscasa Kinderopvang.