Pilot dyslexie

In de media heeft u kunnen lezen dat met ingang van het schooljaar 2017-2018 de Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) van start is gegaan. Deze pilot is een initiatief van de gemeente Noordenveld en de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs in Noordenveld: CKC Drenthe, Noorderbasis, Quadraten en OPO Noordenveld. De coördinatie is in handen van de Werkgroep PDN.
 

 

Alle basisscholen in de gemeente Noordenveld doen mee aan de pilot, als pilotschool of als referentieschool.

Het doel van de pilot is om in een periode van drie jaar het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor EED-behandelingen (Enkelvoudige Ernstige Dyslexie) terug te brengen. Dit doel willen wij bereiken door leerkrachten te scholen en in de groepen 2 t/m 5:

  • extra aandacht te besteden aan (voorbereidend) taal- leesonderwijs;
  • leerlingen meer extra ondersteuning te bieden, door de leerkracht;
  • leerlingen specifiek te begeleiden door een orthopedagoog/dyslexiespecialist.

 

Voor deze vorm van ondersteuning zijn normaal gesproken geen middelen beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (onderwijs). Vergoeding van EED-behandeling valt onder ‘zorg’ (gemeente).


In de praktijk komt het er op neer dat op de pilotscholen vanaf groep 3 ongeveer acht leerlingen (per pilotschool) extra worden begeleid door de orthopedagoog/dyslexiespecialist. Deze acht leerlingen zijn o.a. geselecteerd aan de hand van screeningslijsten, die de ouders en leerkrachten van groep 2 leerlingen invullen. Het betreft de reguliere screeningslijst van de logopedist (GGD Drenthe), aangevuld met een aantal specifieke vragen.


De pilotscholen zijn:

  • OBS De Hekakker (Norg)
  • ODS De Eskampen (Peize)
  • OBS Het Spectrum (Peize
  • CBS De Hoeksteen (Roden)
  • CBS De Parel (Roden)


De andere scholen zijn referentiescholen. Leerlingen op de pilotscholen krijgen het pilotprogramma
aangeboden, leerlingen op de referentiescholen het normale schoolprogramma. Op zowel de pilotscholen als op de referentiescholen worden de resultaten van de leerlingen gedurende drie jaar nauwkeurig in kaart gebracht. 

 

Klik hieronder om naar het leesplein te gaan.