Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De overgang van de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen maken alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Noordenveld gebruik van de zogenaamde kijklijst.
De kijklijst wordt, enige tijd voordat een kind 4 jaar wordt, door de pedagogisch medewerker van het kind ingevuld.
In de kijklijst wordt beschreven hoe het kind zich op de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld. In de kijklijst komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde:

  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • motoriek
  • speel en leergedrag
  • taalontwikkeling
  • redzaamheid

Als de kijklijst is ingevuld kan het zijn dat de pedagogisch medewerker de ouders / verzorgers uitnodigt voor een gesprek om de lijst te bespreken. De ouders / verzorgers moeten altijd toestemming geven om de kijklijst door te sturen naar de basisschool of kinderopvang waar uw kind naar toe gaat. De leerkracht van de basisschool leest de kijklijst door en bewaart de kijklijst bij de andere gegevens van het kind. Indien de leerkracht nog vragen heeft kan hij / zij contact opnemen met de pedagogisch medewerker.
Voor informatie en vragen over de kijklijst kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker van uw kind.