Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Kinderopvang

 

Alle scholen van OPO Noordenveld werken samen met de kinderopvangorganisaties in de gemeente.  Op een aantal locaties wordt het VVE-programma gebruikt. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

 

VVE valt in twee delen uiteen:

  • Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
  • Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.

 

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

  • Taalontwikkeling; hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid; hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling; hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek. 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling; hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Om de overgang van kinderopvang of peuterspelzaal naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen is er vaak, met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een warme overdracht van de geobserveerde gegevens.